star knob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star knob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star knob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star knob.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • star knob

  * kỹ thuật

  bánh lái

  tay lái

  cơ khí & công trình:

  nút bấm sao