starver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starver.

Từ điển Anh Việt

  • starver

    * danh từ

    người chết đói

    kẻ bắt người khác nhịn đói