star network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • star network

  * kỹ thuật

  đấu chữ Y

  đấu hình sao

  mắc chữ Y

  mắc hình sao

  mạng hình sao

  mạng sao