star lattice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star lattice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star lattice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star lattice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • star lattice

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dàn hình sao