positive correction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive correction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive correction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive correction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive correction

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự dịch chỉnh dương