port charges nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port charges nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port charges giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port charges.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • port charges

  * kinh tế

  cảng phí

  phí cảng

  thuế cảng

  * kỹ thuật

  thuế cảng

  giao thông & vận tải:

  cảng phí