portière nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portière nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portière giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portière.

Từ điển Anh Việt

  • portière

    /pɔ:'tjəe/

    * danh từ

    màn treo ở cửa ra vào