portico nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portico nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portico giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portico.

Từ điển Anh Việt

  • portico

    /'pɔ:tikou/

    * danh từ, số nhiều porticos /'pɔ:tikouz/

    cổng, cổng xây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • portico

    a porch or entrance to a building consisting of a covered and often columned area