porto nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

porto nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm porto giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của porto.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • porto

    port city in northwest Portugal; noted for port wine

    Synonyms: Oporto

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).