oporto nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oporto nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oporto giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oporto.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • oporto

    Similar:

    porto: port city in northwest Portugal; noted for port wine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).