porto novo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

porto novo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm porto novo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của porto novo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • porto novo

    the capital of Benin in southwestern part of country on a coastal lagoon

    Synonyms: capital of Benin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).