port area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • port area

  * kinh tế

  khu cảng

  * kỹ thuật

  ô tô:

  mặt cắt lỗ thông (động cơ 2 kỳ)