portrayal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portrayal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portrayal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portrayal.

Từ điển Anh Việt

  • portrayal

    /pɔ:'treiəl/

    * danh từ

    sự vẽ chân dung; bức chân dung

    sự miêu tả

Từ điển Anh Anh - Wordnet