delineation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

delineation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm delineation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của delineation.

Từ điển Anh Việt

 • delineation

  /di,lini'eiʃn/

  * danh từ

  sự mô tả, sự phác hoạ

  hình mô tả, hình phác hoạ

 • delineation

  bản vẽ, hình vẽ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • delineation

  * kỹ thuật

  bản vẽ

  hình vẽ

  sự vẽ

  cơ khí & công trình:

  sự phác thảo

  sự vẽ phác

Từ điển Anh Anh - Wordnet