portraiture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portraiture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portraiture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portraiture.

Từ điển Anh Việt

 • portraiture

  /'pɔ:tritʃə/

  * danh từ

  cách vẽ chân dung

  tập chân dung

  sự miêu tả sinh động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • portraiture

  the activity of making portraits

  Similar:

  portrayal: a word picture of a person's appearance and character

  Synonyms: portrait