port authorities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port authorities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port authorities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port authorities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • port authorities

  * kinh tế

  cơ quan quản lý cảng

  cục cảng vụ

  * kỹ thuật

  nhà chức trách cảng