political program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

political program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm political program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của political program.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • political program

  Similar:

  platform: a document stating the aims and principles of a political party

  their candidate simply ignored the party platform

  they won the election even though they offered no positive program

  Synonyms: political platform, program

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).