platform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

platform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm platform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của platform.

Từ điển Anh Việt

 • platform

  /'plætfɔ:m/

  * danh từ

  nền, bục, bệ

  sân ga

  chỗ đứng ở hai đầu toa (xe lửa...)

  chỗ đứng (xe khách...)

  entrance platform of a bus: chỗ đứng ở cửa vào xe buýt

  bục giảng, bục diễn thuyết, diễn đàn

  (nghĩa bóng) (the platform) thuật nói, thuật diễn thuyết

  (nghĩa bóng) cương lĩnh chính trị (của một đảng)

  * ngoại động từ

  đặt trên nền, đặt trên bục

  * nội động từ

  nói trên bục, diễn thuyết trên diễn đàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • platform

  * kinh tế

  bệ

  bục

  công-ten-nơ trơn (chỉ có và bốn trụ ở bốn góc)

  nền

  thềm ga

  * kỹ thuật

  bãi

  bàn

  bàn máy

  bệ

  bệ (máy)

  bệ điều khiển

  bệ máy

  bục sân khấu

  dàn giáo

  nền

  nền đường sắt

  nền tảng

  mặt sàn

  sàn

  sân

  sàn công tác

  sân ga

  sàn làm việc

  sàn nâng

  sàn xe

  tấm đáy

  tấm móng

  xây dựng:

  bậc phẳng nghỉ (cầu thang)

  bệ sàn

  ke ga

  nền bằng

  cơ khí & công trình:

  bệ nền

  bục

  giao thông & vận tải:

  bến ga

  ke sân ga

  hóa học & vật liệu:

  dàn khoan

  điện lạnh:

  dàn khoan (dầu khí)

  toán & tin:

  nền hệ thống

  nền khoan

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • platform

  a raised horizontal surface

  the speaker mounted the platform

  a document stating the aims and principles of a political party

  their candidate simply ignored the party platform

  they won the election even though they offered no positive program

  Synonyms: political platform, political program, program

  the combination of a particular computer and a particular operating system

  any military structure or vehicle bearing weapons

  Synonyms: weapons platform

  Similar:

  chopine: a woman's shoe with a very high thick sole