platform blowing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

platform blowing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm platform blowing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của platform blowing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • platform blowing

    * kỹ thuật

    định dạng nhựa phẳng