political asylum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

political asylum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm political asylum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của political asylum.

Từ điển Anh Việt

  • political asylum

    * danh từ

    quyền tị nạn chính trị