political relation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

political relation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm political relation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của political relation.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • political relation

    Similar:

    politics: social relations involving intrigue to gain authority or power

    office politics is often counterproductive

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).