phase voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase voltage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase voltage

    * kỹ thuật

    điện thế biến tướng

    điện:

    điện áp pha