phase shift keying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase shift keying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase shift keying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase shift keying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phase shift keying

  * kỹ thuật

  sự đánh tín hiệu dịch pha

  điện lạnh:

  đánh tín hiệu dịch pha

  điều biến dịch pha