phase locking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase locking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase locking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase locking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phase locking

  * kỹ thuật

  đóng pha

  điện lạnh:

  điều chỉnh tự động pha

  khóa pha

  điện tử & viễn thông:

  sự khóa pha