phase changer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase changer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase changer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase changer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phase changer

  * kỹ thuật

  bộ chuyển đổi pha

  bộ dịch chuyển pha

  bộ đổi pha

  bộ thay đổi pha

  máy biến đổi pha