phase area integral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase area integral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase area integral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase area integral.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase area integral

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tích phân diện tích pha