pattern taper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern taper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern taper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern taper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pattern taper

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    độ dốc đúc