pattern maker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern maker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern maker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern maker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pattern maker

  * kinh tế

  người tạo mẫu

  người thiết kế trang phục

  thợ làm mẫu

  thợ làm mô hình

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  thợ làm mẫu (xe)

  xây dựng:

  thợ làm mô hình