pattern-shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern-shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern-shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern-shop.

Từ điển Anh Việt

 • pattern-shop

  /'pætənʃɔp/

  * danh từ

  xưởng làm mẫu; xưởng làm mô hình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pattern-shop

  * kỹ thuật

  phân xưởng đúc