pattern recognition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern recognition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern recognition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern recognition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pattern recognition

  * kỹ thuật

  nhận biết mẫu

  nhận dạng

  sự nhận dạng

  toán & tin:

  nhận dạng mẫu

  sự nhận biết mẫu

  sự nhận dạng mẫu