pattern function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pattern function

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  hàm sơ đồ

  toán & tin:

  hàm sơ đồ (dùng để tính các bán bất biến)