pattern length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pattern length

    * kỹ thuật

    dệt may:

    độ dài hoa văn

    độ dài trang trí