pattern-bombing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern-bombing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern-bombing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern-bombing.

Từ điển Anh Việt

  • pattern-bombing

    /'pætən'bɔmiɳ/

    * danh từ

    (quân sự) sự ném bom theo sơ đồ vạch sẵn; sự bắn phá theo sơ đồ vạch sẵn