pattern of trade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern of trade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern of trade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern of trade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pattern of trade

  * kinh tế

  cơ cấu buôn bán

  cơ cấu mậu dịch

  mô hình thị trường

  phương thức buôn bán