packing nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packing nut

  * kỹ thuật

  đai ốc lót

  cơ khí & công trình:

  đai ốc ép kín

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • packing nut

  Similar:

  stuffing nut: a nut used to tighten a stuffing box