packing gland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing gland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing gland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing gland.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packing gland

  * kỹ thuật

  nắp bit

  vòng bít

  cơ khí & công trình:

  hộp nắp bit