packing plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packing plant

  * kinh tế

  xưởng bao bì

  xưởng chế biến thực phẩm

  xưởng đóng hộp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • packing plant

  Similar:

  packinghouse: a plant where livestock are slaughtered and processed and packed as meat products