packing place nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing place nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing place giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing place.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packing place

  * kỹ thuật

  chỗ, bến đỗ xe ô tô

  xây dựng:

  chỗ đỗ tàu

  giao thông & vận tải:

  chỗ dừng xe