packing cooler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing cooler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing cooler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing cooler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packing cooler

  * kinh tế

  phòng lạnh của phân xưởng bao gói

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  phòng lạnh để đóng gói