packing space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packing space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packing space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packing space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packing space

  * kinh tế

  chiều dày nén chặt

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  chiều dày đệm

  khoảng đệm

  hóa học & vật liệu:

  không gian nạp