order santalales nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order santalales nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order santalales giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order santalales.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • order santalales

    Similar:

    santalales: order of plants distinguished by having a one-celled inferior ovary; many are parasitic or partly parasitic usually on roots

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).