santalales nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santalales nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santalales giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santalales.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • santalales

    order of plants distinguished by having a one-celled inferior ovary; many are parasitic or partly parasitic usually on roots

    Synonyms: order Santalales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).