man of action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

man of action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm man of action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của man of action.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • man of action

    someone inclined to act first and think later

    Synonyms: man of deeds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).