manitu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

manitu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm manitu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của manitu.

Từ điển Anh Việt

  • manitu

    như manitou