manful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

manful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm manful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của manful.

Từ điển Anh Việt

  • manful

    /'mænful/

    * tính từ

    dũng mãnh, táo bạo, can trường; kiên quyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet