maniac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maniac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maniac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maniac.

Từ điển Anh Việt

 • maniac

  /'meiniæk/

  * tính từ

  điên cuồng

  gàn, kỳ quặc

  * danh từ

  người điên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • maniac

  a person who has an obsession with or excessive enthusiasm for something

  Similar:

  lunatic: an insane person

  Synonyms: madman

  maniacal: wildly disordered

  a maniacal frenzy