lunatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lunatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lunatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lunatic.

Từ điển Anh Việt

 • lunatic

  /'lu:nətik/

  * danh từ

  người điên, người mất trí

  * tính từ+ (lunatical) /'lu:nətikəl/

  điên cuồng, điên rồ, điên dại, mất trí

  lunatic fringe

  những người hăng hái quá khích nhất trong một phong trào

Từ điển Anh Anh - Wordnet