swashbuckler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swashbuckler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swashbuckler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swashbuckler.

Từ điển Anh Việt

  • swashbuckler

    /'swɔʃ,bʌklə/ (swasher) /'swɔʃə/

    * danh từ

    kẻ hung hăng; du côn đánh thuê; ác ôn

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiểu thuyết kể chuyện du côn đánh thuê

Từ điển Anh Anh - Wordnet