madcap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

madcap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm madcap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của madcap.

Từ điển Anh Việt

  • madcap

    /'mædkæp/

    * danh từ

    người liều, người khinh suất, người hay bốc đồng

Từ điển Anh Anh - Wordnet