harum-scarum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

harum-scarum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm harum-scarum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của harum-scarum.

Từ điển Anh Việt

 • harum-scarum

  /'heərəm'skeərəm/

  * tính từ

  liều lĩnh, khinh suất

  * danh từ

  người liều lĩnh, người khinh suất

Từ điển Anh Anh - Wordnet